Biz Kimiz?


Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve Fransız dili için aynı tutkuyu paylaşan bir grup insan, 1980’li yıllarda bir araya gelerek Fransızca dilini konuşan, öğreten ve sevenlerle kültürel, lengüistik ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek amacıyla bir araya geldi.

Bu frankofon/frankofil grup, barışa ve çok kültürlülüğün gelişimine katkıda bulunmak için, apolitik statüdeki bir sivil toplum kuruluşu olan Kıbrıs Türk Fransız Kültür Derneğini (KTFKD) 1985 yılında Lefkoşa'da kurdu.

Bu tutku ve motivasyonu paylaşan gönüllüler, KTFKD’nin kuruluşundan bu yana, Avrupa’da bulunan çeşitli Frankofon kurumlarla gerçekleştirdikleri birçok lengüistik ve kültürel işbirliği sayesinde, Kuzey Kıbrıs'ta Fransızca konuşanların ve Fransızca’ya ilgi duyanların sayısındaki artışa önemli bir katkıda bulundular.


Değerler


KTFKD aşağıdaki değerler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Sahip olmak yerine var olmak, bilgi edinmek ve bilginin paylaşılması.
 • Sürdürülebilir bir kalkınma için sürdürülebilir bir eğitim ve değişimin sağlanması.
 • Bilgi edinmek için araştırma yapılması ve paylaşılması.
 • Katılımcı ve sorumluluk alan, farklı görüşlere hoşgörü ve farklılıkların kabulüne dayalı yurttaşlık bilinci oluşturulması.
 • Yaşamın tüm biçimlerine saygılı duyulması.

Vizyon


Derneğin çalışmaları, çok kültürlü, sürdürülebilir, barışçıl bir dünyada herkesin çok dilliliğin önemini kavradığı, her bireyin, potansiyelini geliştirdiği ve toplumla uyum içinde kullandığı bir vizyona dayanmaktadır.


Misyon


KTFKD, Fransızca dili öğrencilerini ve öğretmenlerini çeşitli kültürlerle buluşturmak için oluşturulmuştur.

Fransızca dili aracılığıyla, Avrupa kültürünü tüm toplum için erişilebilir kılar. Erken çocukluk döneminden yetişkinlere, başlangıç düzeyinden ileri düzeye kadar kurslar, Fransızca öğretmenleri için konferanslar, eğitim atölyeleri ve ağırlıklı olarak Fransızca, Türkçe ve İngilizce olmak üzere herkese açık kültürel ve eğlenceli etkinlikler düzenler.

Sürdürülebilir pedagojik kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi ve sorumlu yurttaşlık bilinci projesi ile, özellikle genç akademisyenlerin katılımcı araştırmacı kapsamdaki konferanslarına ev sahipliği yapar.

Dernek bünyesinde, gönüllülük esası ile yüksek düzey eğitimli Fransızca öğretmenleri tarafından özellikle çocuklar ve gençler için, oyunla öğrenme ve deneyimsel öğrenme yaklaşımı kullanır. Bu eğitim anlayışı ile dernek, ülkedeki Fransızca eğitimine öncülük etmektedir. Çok dilliliğe verdiği önem ve yenilikçi eğitim yaklaşımı nedeniyle KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ile ciddi bir işbirliği yapmaktadır. Dernek gönüllüleri, çok dilliliği geliştirmenin, kültürel öncellikler üzerinde farkındalık yaratmanın ve iyi bir düzeyde Fransızca bilmenin sağladığı fırsatların mesajını toplum ile paylaşır.


Hedefler


 • KTFKD, eylem ve müdahalelerinde koyduğu hedeflere uygun etkinliklerini sürdürür.
 • Frankofon kurumları, uluslararası kültür dernekleri ve yerel eylemlerine güvenilen diğer kurumlarla frankofoninin (Fransızca konuşulan dünyanın) daha güçlü bir şekilde varlığının hissedilmesi ve geliştirilmesi için çalışmak.
 • Eğitimsel, kültürel ve ekonomik işbirlikleri ile frankofoninin faydaları konusunda farkındalık yaratmak ve Fransızca eğitimini yerel kültürel yaşamın merkezine koyarak barışı, demokrasiyi ve insan haklarını geliştirmeye yönelik kültürel projeleri destekleyerek bu yönde somut adımlar atmak.

Stratejiler


Stratejiler aşağıdaki gibi ayrıntılı olarak oluşturulmuştur:

 • Dernek üyelerinin eğitim deneyimlerini zenginleştirmek için yeni teknolojiler ve pedagojik yöntemler kullanarak öğrenme ortamı yaratmak.
 • Dünya vatandaşı yetiştirmek için eğitim vermek.
 • Erken yaşlardan itibaren gençlerin ve aynı zamanda ebeveynlerinin Fransızca öğrenme konusundaki farkındalıklarını artırmak.
 • Her yaştan bireyi en gelişmiş yöntemlerle Fransızca öğrenmeye özendirmek.
 • Fransızca öğrencilerini ve öğretmenlerini çeşitli kültürlerle tanıştırmak.
 • Özellikle Fransızca konuşan ve yenilikçi çalışmaları ile tanınmış uluslararası konuşmacıları davet ederek eğitsel toplantılar düzenlemek.
 • Öğrencilerin uluslararası Fransızca dil sertifikası sınavlarına hazırlanma isteklerini arttırmak.
 • Resmi Fransızca dil sınavlarına katılımı destekleme ve özendirmek.
 • Avrupa'daki üniversiteler ile ilgili bilgileri mümkün olduğu kadar çok kişiye erişilebilir düzeye getirmek.
 • Herkese açık Fransızca kitaplardan oluşan bir kütüphane hizmeti sunmak.
 • Anadilin Fransızca olmadığı ortamlarda Fransızca söz almayı, konuşmayı özendirmek ve eşlik etmek.
 • Kültürü tüm biçimleriyle erişilebilir kılmak: basit popülerleştirme yerine sanat, dil, sosyal bilimler ve teknoloji alanlarında gerçek anlamda bir eğitim sunmak; ayrıca yerel sanatçıları desteklemek.
 • Çok kültürlülük ve çok dilliliğin çelişen çıkarlarını mümkün olduğunca uzlaştırıcı yönde bilgi öğretileriyle aktarmak.
 • Araştırma yapmaya ve araştırma sonuçlarının paylaşılmasını özendirmek.
 • Yerel üniversitede kayıtlı doktora öğrencilerine Fransızca, Türkçe ve İngilizce dillerinde bilimsel sunumları için ev sahipliği yapmak.
 • Eleştirel düşünmeye açık, sanatsal ve eğlenceli etkinlikler düzenleyerek, güncel olaylar, gastronomi, sinema gibi konularda lenguistik bağlamda bir buluşma ortamı sağlamak.
 • Kukla gösterisi, şiir gecesi, krep günü, müzik bayramı, yetenek yarışması, Galette des Rois gecesi, öğretmenler günü ve Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü gibi çok sayıda Fransızca ve Türkçe olarak düzenlenen etkinliklerle kültürel çeşitliliği vurgulamak ve yaygınlaştırmak.
 • Bireyin iyilik halini ve girişimciliğini özendirmek.
 • Derneğin değerleri doğrultusunda katılımcıların kişisel gelişimini güçlendirmek.
 • Derneğin amaç ve hedefleri ile ilgili olarak iletişim kurmak.
 • Benzer faaliyetlerde bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve projeler geliştirmek.